www.endogalgurme.com adresli web sayfası veya diğer satış kanalları üzerinden almış olduğunuz ürünler hakkında, sipariş esnasında ürünün alıcı olarak gösterdiğiniz kişiye tesliminden itibaren 1 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ürünü iade edebilirsiniz.

İade hakkınızı kullanmak istemeniz halinde,

·     Adres                       : Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:18/C, Kayseri,

·     İletişim Bilgisi           : 05331930012

·     E-posta Adresi         : info@endogalgurme.com

yukarıda detayı verilen iletişim bilgileri vasıtasıyla veya satış yapılan web sayfası üzerinde “Hesabım” altındaki “İade Taleplerim” bölümünden,

·     Sipariş tarihi veya teslim tarihi

·     Cayma hakkına konu ürün     bilgisi ve sipariş numarası

·     Cayma hakkına konu ürün bedeli    

·     Adınız ve soyadınız

·     İletişim bilginiz

·     Basılı olarak başvuru yapılacak olması halinde ıslak imzanız

·     Faturanız

ile birlikte tarafımıza talebinizi iletebilirsiniz. 

Satın almış olduğunuz ürünün iadesinin kabulü için tarafınıza teslim edildiği şekilde (eksiksiz, açılmamış, hasarsız) olması gerekmektedir. Ambalajı ve/veya paketi yahut şişesi açılmış, ürün veya ambalajı zarar görmüş, son kullanma tarihi geçmiş, saklama koşullarına uyulmaması sebebiyle bozulmuş ürünler ile cayma süresinin geçtiği durumlarda ve ilgili mevzuattan kaynaklı diğer hallerde cayma hakkı kullanılamaz.

İade için tarafımıza gelen ürünlerin iade şartlarına haiz olması durumunda ürün tutarı iadesi mevzuatta yer alan süre dairesinde yapılacak olup iade işleminin banka/ödeme kuruluşu kaynaklı olarak uzayabileceğini, böyle bir durumun iade prosedürüne aykırı davranıldığı olarak yorumlanamayacağını bildiririz.

Cayma hakkınız ile ilgili detaylı bilgiye dokümanın devamında ulaşabilirsiniz.

Cayma hakkının kullanımı

Müşteri’nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin, Ürün’ün teslim alındığı tarihten itibaren 1 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Müşteri dilerse, Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a)Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen ürünlerde, Müşterinin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde Müşteri’nin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)Belirli bir süre boyunca düzenli ürün tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Müşteri’nin veya Müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Cayma hakkının kullanılmasında;

a)Müşteri, Ekte yer alan formu kullanabilir,

b)Cayma kararını bildiren açık bir beyanda bulunabilir,

Cayma hakkı, Satıcı’nın Sözleşme’nin ilk maddesinde belirtilen e-posta adresi, talefon numarasına iletilebilecek bir beyanla veya Satıcı’nın web sayfası üzerinden Satıcı’ya iletilebilir.

Cayma hakkının kullanılması halinde Satıcı,

Müşteri’nin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 1 gün içinde, varsa Müşteri’nin teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Müşteri’ye Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ve Müşteri’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden iade edecektir. Müşteri, iade işleminin banka/ödeme kuruluşu kaynaklı olarak uzayabileceğini, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, Satıcı’nın iade prosedürüne aykırı davrandığı olarak yorumlanamayacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Müşterinin, kapıda ödeme yöntemini seçmesi halinde, kapıda ödeme yöntemine ilişkin olarak talep edilmiş olan ek ücretler cayma hakkının kullanılması halinde iade edilmez.

Cayma hakkının kullanılması halinde, Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla Ürün’ün geri gönderilmesi durumunda, Satıcı Müşteri’den ek bir taşıma ücreti talep etmeyecektir. Cayma hakkının kullanılması dışındaki iade taleplerinde ise, iade işleminin kabul görmesi halinde taşımaya ilişkin ek ücretler uygulanabileceği Müşteri tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir.

Satıcı’nın iade için çalıştığı taşıyıcı bilgisi: Aras Kargo

Cayma hakkının kullanılması halinde Müşteri,

Cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde Ürün’ü ve kendisine gönderilen faturayı Satıcı’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır.

Müşteri, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b)Müşteri’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c)Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç)Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler.

d)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.

e)Ürünlerin tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f)Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g)Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Müşteri’ye anında teslim edilen gayri-maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h)Yiyecek ve içecek gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine gönderilmesi.

ı)Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler ile sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Cayma Bildiriminin Yapılacağı İletişim Bilgisi:

Cayma bildiriminizi, web sayfası üzerinde “Hesabım” altındaki “İade Taleplerim” bölümünden veya iletişim vasıtalarının kullanılması yoluyla yapabilirsiniz.